ISTIČ typ RX-N

Obmedzujúce ističe RX-N sú určené pre rozvody
konečnej spotreby s uzemneným uzlom a ochranou
zemnením (TT), alebo nulovaním zo samostatným
ochranným vodičom (TNS).
Ističe RX-N majú rôzne spúšte pôsobiace
na spínací mechanizmus.
1. oneskorene pracujúca tepelná spúšť pre
ochranu pred preťažením.
2. elektromagnetická rýchlospúšť s vyrážacou
kotvou pre ochranu pred skratom.
Sú určené pre ochranu elektrických rozvodov
a zariadení proti preťaženiu a skratu. Sú vhodné
pre bežnú inštaláciu do rozvádzačov a rozvodní.
Konštrukciou a technickými parametrami ističe
RX-N zodpovedajú súčasnej svetovej úrovni.
Označené sú logomtabulka4
Sú vyrábané podľa normy ČSN EN 60 898.
istic_rx_n
tabulka_rx_n montazna_schema_rx_n
I1, I2: Ochrana pred preťažením ( tepelná spúšť )
I4, I5: Ochrana pred skratom ( elektromagnetická spúšť )Použitie vypínacích charakteristík:
Charakteristika B: Pre ochranu vedení
Charakteristika C: Pre zariadenia všeobecne
Technické údaje:
tab_istic_rx_n