NOVINKY A ZĽAVY

1.8.2008   Prúdové chrániče do 100A

Rozšírenie prúdových chráničov rady RX L (do 63A) o prúdové chrániče RX LB umožňuje používať tieto chrániče až do predradeného istenia 100A. S týmto výrobkom je možná ochrana osôb i zariadení už aj v priemysle.

1.6.2009   Prúdové chrániče s nadprúdovou ochranou

Predajný sortiment bude doplnený o veľmi žiadaný a na trhu obľúbený prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, (prúdový chránič s ističom) pod označením RX RCBO. Tento výrobok plne zapadá do modelovej rady RX.

1.3.2008   Modulárne vypínače do 125A

Tento výrobok dopĺňa už známe vypínače RX S (do 63A). Vypínače RX SB (do 125A) majú použité pri štandardnej modulárnej šírke väčšie prípojné svorky čo umožňuje pripojenie prívodného vodiča s väčším prierezom (70 mm2 plný vodič).

1. 7. 2005   Modulárne stykače

Novinkou v našom predajnom sortimente sú modulárne (inštalačné) stykače, ktoré sa prichýtajú na DIN lištu. Ich široká škála využiteľnosti je hlavnou prednosťou stykačov tejto konštrukcie.