ISTIČ do 125A typ RX B vypínacia schopnosť 15kA

Stone Island Polo Shirts Mens Obmedzujúce ističe RX-B majú rôzne spúšte
pôsobiace na spínací Stone Island Mens Cardigan Sale mechanizmus.
1. oneskorene pracujúca tepelná spúšť pre
ochranu pred preťažením.
2. Stone Island Trousers Mens Sale Uk elektromagnetická rýchospúšť s vyrážacou
kotvou pre ochranu pred skratom.
Sú určené pre ochranu elektrických Stone Island Mens Cardigan rozvodov
a zariadení proti preťaženiu a skratu. Sú vhodné
pre bežnú inštaláciu do rozvádzačov a rozvodní.
KonšStone Island Sweater Mens Sale trukciou a technickými parametrami ističe
RX Cheap Stone Island Coats Mens Sale zodpovedajú súčasnej svetovej úrovni.
Označené sú logom
Sú vyrábané podľa normy ČSN EN 60 898.
I1, I2: Ochrana pred preťažením ( tepelná spúšť)
I4, I5: Ochrana pred skratom ( elektromagnetická spúšť)Použitie vypínacích charakteristík:
Charakteristika B: Pre ochranu vedení
Charakteristika C: Pre zariadenia všeobecne
Charakteristika D: Pre zariadenia s vysokými prúdovými nárazmi
Technické údaje:

top-credit