ISTIČ do 40A typ E6000E

Obmedzujúce ističe E6000E majú rôzne spúšte
pôsobiace na spínací mechanizmus.
1. oneskorene pracujúca tepelná spúšť pre
ochranu pred preťažením.
2. elektromagnetická rýchlospúšť s vyrážacou
kotvou pre ochranu pred skratom.
Sú určené pre ochranu elektrických rozvodov
a zariadení proti preťaženiu a skratu. Sú vhodné
pre bežnú inštaláciu do rozvádzačov a rozvodní.
Konštrukciou a technickými parametrami ističe
E6000E zodpovedajú súčasnej svetovej úrovni.
Označené sú logomtabulka4
Sú vyrábané podľa normy ČSN EN 60 898.
istic_40a
 tabulka_40a  tabulka2
Technické údaje:
tab_istic_40a