ISTIČ do 63A typ RX vypínacia schopnosť 10kA

Stone Island Sweater Mens Sale Uk Obmedzujúce ističe RX majú rôzne spúšte
pôsobiace na spínací mechanizmus.
1. oneskorene pracujúca Stone Island Vests Mens Sale tepelná spúšť pre ochranu pred preťažením.
2. Stone Island Down Jacket Men elektromagnetická rýchlospúšť s vyrážacou Stone Island T Shirts Mens Sale kotvou pre ochranu pred skratom.
Sú určené pre ochranu elektrických rozvodov a zariadení proti preťaženiu a skratu. Sú vhodné
pre bežnú inštaláciu do rozvádzačov a rozvodní.
Konštrukciou a technickými parametrami ističe RX zodpovedajú súčasnej svetovej úrovni.
Označené sú logom
Sú vyrábané podľa normy ČSN EN 60 898.
   
I1, I2: Ochrana pred preťažením ( tepelná spúšť )
I4, I5: Ochrana pred skratom ( elektromagnetická spúšť )Použitie vypínacích Cheap Stone Island Coats Mens Sale charakteristík:
Charakteristika B: Pre ochranu vedení
Charakteristika C: Pre Mens Stone Island Hoodie Sale Uk zariadenia všeobecne
Charakteristika D: Pre zariadenia s vysokými prúdovými nárazmi
Technické údaje: