ISTIČ do 63A typ RX vypínacia schopnosť 10kA

Stone Island Sweater Mens Sale Uk Obmedzujúce ističe RX majú rôzne spúšte
pôsobiace na spínací mechanizmus.
1. oneskorene pracujúca Stone Island Vests Mens Sale tepelná spúšť pre ochranu pred preťažením.
2. Stone Island Down Jacket Men elektromagnetická rýchlospúšť s vyrážacou Stone Island T Shirts Mens Sale kotvou pre ochranu pred skratom.
Sú určené pre ochranu elektrických rozvodov a zariadení proti preťaženiu a skratu. Sú vhodné
pre bežnú inštaláciu do rozvádzačov a rozvodní.
Konštrukciou a technickými parametrami ističe RX zodpovedajú súčasnej svetovej úrovni.
Označené sú logom
Sú vyrábané podľa normy ČSN EN 60 898.
   
I1, I2: Ochrana pred preťažením ( tepelná spúšť )
I4, I5: Ochrana pred skratom ( elektromagnetická spúšť )Použitie vypínacích Cheap Stone Island Coats Mens Sale charakteristík:
Charakteristika B: Pre ochranu vedení
Charakteristika C: Pre Mens Stone Island Hoodie Sale Uk zariadenia všeobecne
Charakteristika D: Pre zariadenia s vysokými prúdovými nárazmi
Technické údaje:
Having custom writing and copywriting businesses in your business really can help you take your company. Why? essay writing service When writing for someone, you have a better idea of what will be composed and how it is going to be presented. This usually means that you will know how much you are going to charge per word and per sentence. Your customer can always tell you exactly what they need, and you won’t have to spend an arm and a leg attempting to decode the language they and you are speaking.

colspan=“2″>