Prepäťová ochrana typ RX SPD

Zvodiče prepätia sú dôležitým doplnkom ochrany Mens Stone Island Jacket Sale Uk elektrickej inštalácie. Zvodiče prepätia chránia elektrické Fleecewear Stone Island Mens zariadenia pred vážnym poškodením účinkami prepätia atmosferického pôvodu.
Zvodiče prepätia sú prístroje určené na obmedzenie účinkov atmosferického prepätia s frekvenciou rádovo niekoľko Mhz, ktorého vrchná hodnota prekročí maximálnu Stone Island Shirt Mens Sale hodnotu pracovného napätia v inštalácii. Toto prepätie vzniká v dôsledku atmosferického výboja pri priamom alebo i nepriamom údere blesku. Zvodiče prepätia zvedú impulzný prúd do zeme a tým sa zníži jeho amplitúda na prijateľnú úroveň ktorá je bezpečná pre elektrickú inštaláciu a prístroje v nej nainštalované. Zvodiče prepätia sú neúčinné voči prepätiu s pracovnou frekvenciou inštalácie, ktoré vznikne pri nedostatočnej regulácii pracovného napätia v inštalácii.
ZVODIČ PREPÄTIA TRIEDY I (B)
Zvodič prepätia, ktorý je Stone Island Polo Shirts Mens schopný odviesť bleskový respektívne čiastočný bleskový prúd pri priamych zásahoch blesku. Ochranná úroveň je stanovená na menej ako 4kV (U 4kV)
ZVODIČ PREPÄTIA TRIEDY II (C)
Zvodič prepätia schopný odviesť atmosferické prepätie vyvolané blízkym, alebo vzdialeným úderom blesku, respektívne spínacie prepätie. Ochranná úroveň je stanovená na menej ako 2,5kV (U 2,5kV)
ZVODIČE PREPÄTIA TRIEDY III (D)
Zvodič prepätia, ktorý slúži na ochranu Jedného spotrebiča, alebo Stone Island Jeans Mens Sale Uk skupiny spotrebičov, pred prepätím a inštaluje sa čo najbližšie k chránenému spotrebiču. Ochranná úroveň je stanovená na menej ako 1,5kV (U 1,5kV)ZVODIČ PREPÄTIA TRIEDY I (B)Zvodič prepätia, ktorý je schopný odviesť bleskový respektívne
čiastočný bleskový prúd pri priamych zásahoch blesku. Ochranná
úroveň je stanovená na menej ako 4kV (U 4kV)

ZVODIČ PREPÄTIA TRIEDY II (C)
Zvodič prepätia schopný odviesť atmosferické prepätie vyvolané
blízkym, alebo vzdialeným úderom blesku, respektívne spínacie
prepätie. Ochranná úroveň je stanovená na menej ako 2,5kV
(U 2,5kV)

ZVODIČE PREPÄTIA TRIEDY III (D)
Zvodič prepätia, ktorý slúži na ochranu Jedného spotrebiča,
alebo skupiny spotrebičov, pred prepätím a inštaluje sa čo
najbližšie k chránenému spotrebiču. Ochranná úroveň je
stanovená na menej ako 1,5kV (U 1,5kV)

Technické údaje

Schema: Prepäťová ochrana  typ RX SPD
Formát: XLS; 10799 KB
Formát: RTF; 72 KB
Formát: PDF; 769 KB
Podpora predaja
tel.: 00421 346647393
tel.: 00421 903475368
e-mail: 
Dotazy
e-mail: 

 

3 roky záruka