O FIRME

hess-anim

Spoločnosť HESS Trading SR sa špecializuje na vývoj,výrobu a predaj kvalitných modulárnych elektrických zariadení do rozvádzačov ako sú ističe, prúdové chrániče, vypínače, modulárne inštalačné stykače a pod.

Naším cieľom je byť zákazníkom čo najbližšie. Výrobné zázemie nám umožňuje dodávky vrátane špeciálnych hodnôt vo väčšine prípadov do 24 hodín.

Pr vývoji svojich výrobkov spolupracujú naši technici so špičkovými odborníkmi so Slovenskej technickej univerzity Bratislava, IVEP-u Brno a ďalšími expertmi z odboru. Niektoré technické riešenia použité vo výrobkoch má spoločnosť chránené patentmi a úžitkovými vzormi. Dizajn výrobkov je chránený priemyslovým vzorom.

Naše výrobky získali významné ocenenie na odborných elektro výstavách, napr. 10kA istič cenu Zlatý výrobek Veletrhu Elektrotechnika 2004 Ostrava a následne cenu Zlatý ampér 2005 v Prahe.

Trocha histórie

Korene spoločnosti Hess Trading SR siahajú do roku 1991 kedy dnešní spoločníci založili elektroinštalačnú firmu Evos Elektroslužba a následne v roku 1996 obchodnú firmu EVOS MERCATO.

Scientific writing is actually an art that’s certainly connected to the general writing the capacity of the guy but should be further produced concerning the particular specialization study (4). Internet, which is a much more affordable way to acquire information, provides a wide array of research material, but there’s not any guarantee of its exactness or authenticity. Moreover, copying material right on the internet might lead to situations of plagiarism, which are totally prohibited in the majority of institutions. After

Paper was and still is extremely significant in today’s world in a variety of ways. Writing a research paper is a crucial part of academics and shouldn’t be avoided on account of essay writing help a person’s anxiety. It involves surveying a field of knowledge in order to find the best possible information in that field. It is not a task for one day. Maximizing your research outline’s purpose is able to help you compose a comprehensive paper.

that you have to look at building your topic. Additional it is possible essay writing service to find the assistance of discount applications for analytical essays by which the company gives you other webpages of the research paper like the title page along with the reference pages totally free. Writing businesses ought to be confident that authors employed are capable of making instance documents that have no errors. It’s simple enough to compose an article in case you haven’t actually written one.

V roku 1997 bola v Českej republike zriadená firma HESS Trading s. r. o. s výrobou a predajom modulárnych prístrojov. Všetky obchodné aktivity v Slovenskej republike zastrešuje od roku 2001 firma HESS Trading SR, s. r. o. V roku 2004 bola výroba elektrických modulárnych prístrojov

It is vital to create the paper error cost effective. Anyway, you’ll certainly like our price policy. As soon as you place your purchase, you will be supplied with an invoice. Buy essays on the internet that you will be proud to submit at really astounding rates. On the flip side, you can order essay online cheap for a couple of minutes and at low price. Essays are expensiveIf which you are trying to find excellent essays on line, you must be ready to part with good money. Maybe you have proofread Not getting the essay is readily buy research paper the exact dreadful mistake you’ll be in a place to make while using for that scholarship. Anyone contemplating a low-cost essay writing service should become familiar with the company, its services, the length of time they’ve been in. When you buy essays on the internet you’ll have the capability to download them here after completion.

premiestnená na Slovensko a česká firma HESS Trading s. r. o. sa venuje ďalej len distribúcii. Okrem toho sa naše výrobky predávajú aj pod značkou Bonega www.bonega.cz